Asbest komt van de Griekse naam asbestos, wat onverwoestbaar betekent. En dat is precies wat asbest is. Asbest zijn mineralen met een vezelstructuur wat een aantal zeer waardevolle eigenschappen heeft. Asbest is sterk, licht van gewicht, slijtvast, onbrandbaar, heeft een grote elektrische weerstand en goedkoop in aanschaf. Een ideale grondstof zou je denken. Dit dachten ze ook in de jaren 30. Vervolgens is er in deze tijd in overvloed gewerkt met asbest bij het bouwen van huizen. Asbest komt voornamelijk voor in cementen, golfplaten en ondervloeren. Maar toen wisten ze niet wat we nu weten. Want iedereen weet nu dat asbest zeer schadelijk is voor je gezondheid.

Toch staan er nog veel huizen in Nederland die met asbest zijn gebouwd. Bij het verbouwen of beschadigen van een gebouw is de kans groot dat er asbest vrij komt. En als asbest in de lucht terecht komt wordt het gevaarlijk. Daarom is het belangrijk om asbest op de juiste manier te verwijderen.

Hoe is asbest te herkennen?

Asbest herkennen is moeilijk. Het is namelijk een mineraal die verwerkt is in verschillende bouwmaterialen. Er zijn verschillende soorten asbest. De bekendste asbest soorten zijn:

  • witte asbest (chrysotiel)
  • bruine asbest (amosiet)
  • blauwe asbest (crocidolie)

Witte asbest

Bruine asbest

Blauwe asbest

 

 

 

 

Je zou zeggen dat je het aan de kleur kunt herkennen, en dat kan je ook als je een hele berg asbest zou hebben. Maar dit is niet het geval. Asbest is een grondstof, dus kun je het vaak niet herkennen als het verwerkt is.

Daarnaast wordt er onderscheid gemaakt tussen hechtgebonden en niet-hechtgebonden asbest. Niet-hechtgebonden asbest is veel schadelijker dan hechtgebonden asbest. Asbest wat niet hechtgebonden is vervliegt als het vrijkomt, bijvoorbeeld tijdens de sloop van een huis. Als asbest vervliegt komt het in de lucht terecht. En lucht ademen we allemaal in en kunnen we moeilijk reinigen.

Daarom is het belangrijk om een asbestinventarisatie uit te voeren als u het vermoeden heeft dat uw huis met de grondstof asbest is gebouwd. Een asbestinventarisatie is verplicht om de gezondheid te waarborgen. Uiteindelijk komt er een rapport waarin vermeld staat of er asbest aanwezig is en welke asbest dit is. Met het asbestinventarisatierapport kunt u de juiste maatregelen nemen om asbest te verwijderen.

Het verwijderen van asbest

Het veiligste is om altijd asbest te laten verwijderen door een erkend bedrijf. Wilt u toch zelf asbest verwijderen dan dient u zich te houden aan een aantal regels. Deze regels zijn opgesteld in het asbestverwijderingsbesluit uit 2005.

  1. Allereerst moet er een asbestinventarisatierapport zijn gemaakt. Hierin staat vermeld of er asbest aanwezig is. Ook staan er details in over het soort asbest.
  2. Eerst wordt het asbest verwijderd, voordat de rest van het gebouw gesloopt of verbouwd wordt. Dit om het vervliegen van asbest te voorkomen.
  3. Asbest wat verwijderd is moet onmiddellijk gescheiden worden van niet-asbesthoudende producten. Dit moet apart worden verzameld en vernietigd.
  4. De producten waar asbest in zit moet onmiddellijk worden verpakt in zakken voor asbest. Dit zijn zakken die geen lucht doorlaten. Ze zijn zeer sterk en scheuren niet. Het is namelijk van essentieel belang dat asbest niet in de lucht terecht komt. Past het materiaal niet in een zak dan moet een afgesloten container worden gebruikt.
  5. Als de producten zijn opgeborgen in asbest verpakkingsmateriaal moet het direct worden afgesloten en opgeslagen in een afgesloten plaats.

Asbest verpakken, afvoeren en inleveren

Het verpakken van asbest gebeurt altijd in luchtdichte asbest zakken. Daarnaast kunt u ook gebruik maken van luchtdichte folie. Ook is er speciaal tape om verpakkingsmateriaal zodanig dicht te tapen dat asbest niet kan ontsnappen.

Niet alle zakken zijn geschikt voor asbest. Het is belangrijk dat de zakken luchtdicht zijn en zeer sterk. Om het verschil tussen normaal puin en puin met asbest aan te geven is het zogenoemde a-vignet ontworpen. Dit is een aanduiding dat aangeeft dat er asbest in het verpakkingsmateriaal zit. Het a-vignet ziet er als volgt uit:

Asbest mag dus alleen verpakt worden in verpakkingsmateriaal met dit a-vignet, zodat omstanders altijd weten dat het puin gevaarlijke stoffen bevat! Asbest platen afvoeren is een secuur karwei. Gooi nooit asbest in uw eigen afvalbak. Asbest moet u inleveren in de milieustraat in uw gemeente. Dit is vaak kosteloos.

Ga nooit zomaar aan het werk in een huis met asbest. Laat u eerst goed informeren. Asbest is zeer schadelijk. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen die dicht in de buurt wonen tijdens de werkzaamheden. Kies altijd voor uw eigen veiligheid! Wilt u weten welk verpakkingsmateriaal geschikt is voor het bergen van asbest? Neem dan contact met ons op. Wij geven u graag advies over hoe u het beste asbest kunt verpakken.

Geef een reactie