Waarde-Mac stofmaskers

Waarde-Mac stofmaskers

Waarde-Mac stofmaskers 

MAC-waarde voor stofmaskers en filters
MAC is een afkorting voor: Maximaal Aanvaarde Concentratie.
MAC-waarden worden gepubliceerd in de Nationale MAC-lijst. Op deze lijst zijn diverse stoffen terug te vinden met een vermelding van de maximaal aanvaarde concentratie van die stof. Bij over­schrijding van deze waarde op de werkplek dient men ademhalingsbeschermingsmiddelen te gebruiken. Ook bij lagere concentraties is het dragen van ademhalingsbescherming aan te bevelen.

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.