Lasbestendige handschoenen

Armen en handen zijn binnen het arbeidsproces belangrijke, onmisbare werktuigen waar we bijzonder zuinig op moeten zijn. Het percentage bedrijfsongevallen waarbij armen en/of handen betrokken zijn bedraagt meer dan 50%. Vaak kunnen deze verwondingen worden voorkomen door risicos weg te nemen, te beperken of door de inzet en het juiste gebruik van handschoenen.

Er zijn geen producten beschikbaar op deze pagina.